Welcome to St Lawrence Minor Basilica, Attur-Karkal

The whole year round the pilgrims irrespective of caste and creed, come to visit the Shrine. People believe that St. Lawrence indeed is a powerful intercessor before God. Not only the people of Attur and the pilgrims that visit the Shrine, but also even those who without visiting the shrine, still pray for help from the Saint, have felt the helping hand of St. Lawrence. The great number of pilgrims that visit the shrine during the Feast and throughout the year is a testimony that the Saint does not refuse those who approach him with trust and confidence.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್
ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಅತ್ತೂರಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕೆರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಅಯೋಗ್ ತಶೆಂಚ್ YCS ಅತ್ತೂರ್ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿo ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್... more...

ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್
ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಅತ್ತೂರಾಂತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 03 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 10.15 ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಬರ್ಕ್ ಮನ್ಸ್... more...

ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಬಿ ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಬಿ ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್
Aug 24, 2023 : ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೋ ವಾಡೊ - ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಬಿ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್ , ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿo ಸಕಾಳಿಂ 7 :30 ಚಾ... more...

Read all news ...

ಪ್ರವೀಣ್ ಆನಿ ರೀನಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ನಕ್ರೆ- ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಲೆಂ!
IMAGE ಆಮಿ ನಕ್ರೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚಿಂ. ಮೊಜಿ ಪತಿಣ್ ರಿನಾ ಕಠೀಣ್ ತಾಪಾನ್ ವ್ಹಳ್ವಳ್ತಾಲಿ. ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ‘ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ' ಮ್ಹಣ್... Read More...
Visitors to the Shrine
IMAGE The whole year round the pilgrims irrespective of caste and creed, come to visit the Shrine. People believe that St. Lawrence indeed is a powerful intercessor before God. Not only the people of Attur and the pilgrims that visit the Shrine, but also... Read More...

Feast welcome message form Bishop
IMAGE   ‟ಕಾರ್ಲದ ದೇವೆರ್‟ ಎಂದು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಡವರ ಕಣ್ಮಣಿ, ದೀನ ದಲಿತರ ಉದ್ದಾರಕ ಪವಾಡ. ಪುರುಷ ಅತ್ತೂರು-ಕಾರ್ಕಳದ ಸಂತ... Read More...

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators