Welcome to St Lawrence Minor Basilica, Attur-Karkal

The whole year round the pilgrims irrespective of caste and creed, come to visit the Shrine. People believe that St. Lawrence indeed is a powerful intercessor before God. Not only the people of Attur and the pilgrims that visit the Shrine, but also even those who without visiting the shrine, still pray for help from the Saint, have felt the helping hand of St. Lawrence. The great number of pilgrims that visit the shrine during the Feast and throughout the year is a testimony that the Saint does not refuse those who approach him with trust and confidence.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19


Pope Francis


Most Rev. Gerald Isaac Lobo
Bishop of Udupi DioceseRev. Fr. Alban D'Souza
Rector 


 Novena Timings

Thursday

9.00-10.45 a.m.- confession
9.00-11.15 a.m.- Adoration
11.15-12.15 p.m.- holy mass followed by novena


Contact Us

The Rector
St Lawrence Shrine
Attur P.O. Karkala
Udupi District. Karnataka
INDIA – 576 117

Office: 08258-298232, 9141031621
Rector/Parish Priest: 9141031622
Asst. Parish Priest: 9141031623


Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Click here to read

Click here to read

 

 


Top News

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ -ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾ, ಅತ್ತೂರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ -ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾ, ಅತ್ತೂರ್
ಮಾರ್ಚ್ 3 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 10.15 ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ವಿಗಾರ್… more…

ICYM attur unit organised Swatch Bharath cleanliness programme ICYM attur unit organised Swatch Bharath cleanliness programme
On the occasion of Gandhi Jayanthi, ICYM attur unit organised Swatch Bharath cleanliness programme on October 2nd 2023. The programme… more…

ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್
ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಅತ್ತೂರಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕೆರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಅಯೋಗ್ ತಶೆಂಚ್ YCS ಅತ್ತೂರ್ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿo ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್… more…

ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್
ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಅತ್ತೂರಾಂತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 03 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 10.15 ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಬರ್ಕ್ ಮನ್ಸ್… more…

... more News

Shrine Visitors

Visitors to the Shrine Visitors to the Shrine
The whole year round the pilgrims irrespective of caste and creed, come to visit the Shrine. People believe that St. more…

... more Articles

Testimonies

ಪ್ರವೀಣ್ ಆನಿ ರೀನಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ನಕ್ರೆ- ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಲೆಂ! ಪ್ರವೀಣ್ ಆನಿ ರೀನಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ನಕ್ರೆ- ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಲೆಂ!
ಆಮಿ ನಕ್ರೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚಿಂ. ಮೊಜಿ ಪತಿಣ್ ರಿನಾ ಕಠೀಣ್ ತಾಪಾನ್ ವ್ಹಳ್ವಳ್ತಾಲಿ. ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ‘ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪತಿಣ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಿ… more…

... more Articles

Petition / Thanksgiving

Bishop Speaks

Feast welcome message form Bishop Feast welcome message form Bishop
  ‟ಕಾರ್ಲದ ದೇವೆರ್‟ ಎಂದು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಡವರ ಕಣ್ಮಣಿ, ದೀನ ದಲಿತರ ಉದ್ದಾರಕ ಪವಾಡ. ಪುರುಷ ಅತ್ತೂರು-ಕಾರ್ಕಳದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜನವರಿ 25… more…

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators